keskiviikko 23. lokakuuta 2013

YHTEYS-foorumi terveydestä ja homeesta

Tämä foorumi on Sinulle, joka olet terveydestäsi kiinnostunut!

YHTEYS-foorumi Rovaniemen kansalaisopistossa 
perjantaina 8.11. 17.30 - 20.30.  

Tule keskustelemaan, saamaan tietoa ja jakamaan kokemuksiasi.  Tilaisuuden teema on ihmisen terveys ja home. Foorumin aluksi kuullaan asiantuntijana Asumisterveysliiton Hannele Rämöä.

Rovaniemeläisiä haastetaan foorumin aikana tuomaan mielipiteitään aktiivisesti esille. Mitä voit tehdä kohdatessasi homeesta johtuvia terveysongelmia? Ajatuksen kootaan yhteen ja sisältöön pääsevät kaikki halutessaan vaikuttamaan.

Kuva Valkeakosken foorumin ideataululta

Tilaisuuden juontaa YTM Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittauminen 040-487 3010 tai www.rovala.fi/kansalaisopisto. Tilaisuus on maksuton.
Etäyhteydellä osallistuvien toivotaan myös ilmoittautuvan. Foorumin etäyhteys toteutetaan Adobe connectilla osoitteessa http://proconne.ulapland.fi/yhteys/. Kirjaudu sisään vieraana.

maanantai 21. lokakuuta 2013

Muistoja Rovalan kansalaisopistosta

Rovalan kansalaisopiston tarinatuvassa 5.10. kerrottiin kokemuksia elinikäisestä oppimisesta ja erityisesti muistoja kansalaisopistosta. Vanha opistotalo oli kaikille osallistujille vieras, mutta toisaalta esitellyt naisryhmän retki- ja toimintakuvat innostivat pohtimaan toimintaan osallistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden merkitystä vuosikymmenien ajan. Kansalaisopisto oli mahdollistanut tutustumisen vieraisiin kulttuureihin ja uusiin kieliin aikana, jolloin matkustaminen ei ollut yhtä helppoa kuin nykyään.

Vanha opistotalo

Tiivis ryhmä tutustui ensin toisiinsa, mutta jo pian yksi jos toinenkin rohkaistui kertomaan kuinka oli opistotalon edessä reppujakkaralla tai pankin jonossa tietokoneen avulla jonottanut kurssipaikkaa. Aina ei ilmoittautuminen ollut onnistunut, kun kurssit olivat täyttyneet nopeasti, mutta vastoinkäymisistä huolimatta kaikki olivat lopulta ilokseen haluamilleen kursseilleen päässeet. 
 
Rovalan opistotalo 1980-luvulla
Samaan Rovalan Setlementtiin kuuluvan Rovala-opiston kotouttamiskursseilla käyneen maahanmuuttajan kertomukset avasivat kokemuksia myös uusista näkökulmista. Uuden kotimaansa kulttuuria on vaikea oppia, kun erityisryhmässä ollaan enemmän keskenään kuin vuorovaikutustaitoja harjoittaen muiden kanssa. Oma aktiivisuus ja uutta tietoa etsivät kysymykset ovat silloin avainasemassa.

Käsityönäytteitä kevätnäyttelystä

Kokonaisuudessaan opiskelu erityisesti kansalaisopistoissa näyttäytyi ilona ja voimavarana. Kokemuksena, joka antoi arkeen luovuuden mahdollisuuksia ja samalla hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Huolimatta siitä, että vieraaseen ryhmään ja uusiin ihmisiin tutustuminen oli saattanut jännittää. Uuteen seikkailuun astumisen ilo oli palkittu esimerkiksi kevätnäyttelyssä, kun oman kätensä tuloksia oli päässyt julkisesti ihailemaan.

Tarinatuvan lopuksi osallistujat työstivät ryhmissä pienet kertomukset kokemuksistaan, yhdistäen yhteisiä muistoja ja keräten tietoa muilta, lopulta luoden uutta!

torstai 10. lokakuuta 2013

Sodankylässä tulevia ja menneitä tarinatupia

Sompion kirjaston ja YHTEYS-hankkeen yhteinen tarinatupa kokoontuu jälleen uusin aihein.   ”Tarinoita koulusta, Kitisenrannasta ja ihmisistä” lauantaina 19.10. Sodankylän kirjastolla 12–14.30. Tervetuloa mukaan kertomaan ja kuuntelemaan koulumuistoja.  Samalla pääsemme yhdessä pohtimaan Kitisenrantaa nykypäivänä. Tavoitteena on jälleen tuottaa yhteisiä ideoita ja ajatuksia esitettäväksi ja kerrottavaksi.


Viime kerralla Sodankylän Askan Portin pirtille 21.9. kokoontuneet tarinatupalaiset muistelivat arkisia kertomuksia kovasta fyysisestä työstä ja viihdyttäviä tarinoita legendaarisiksi muodostuneista persoonista. Ei uitto ollut pelkkää tanssia, vaan pääosin tehtiin rankkaa työtä ja valvottiin kellon ympäri – jopa useita vuorokausia. Muistoissa välittyi myös kuinka naisetkin olivat vahvoja toimijoita ja huolehtivat usein muonituksesta.


Puheissa välittyi tarve siirtää kokemuksilla nuoremmille sukupolville. Kokemusten, työn ja elämän vertailu nykyaikaan on mahdollista vain tietoa siirtämällä, mutta miten se toteutettaisiin? Yhdessä tarinatupaan osallistuneiden Lapin tarinamestareiden kanssa ideoimme päivän aikana ajatuksia paperille uittoperinteen ja Portin pirtin hyödyntämiseksi. Vierailijoille avautuisivat esimerkiksi infotaulujen avulla uiton tarinat, työkalut ja veneet vajasta uusilla tavoilla. Vieraskirjaan voisivat vierailijat tallentaa muistojaan uittoperinteestä.


Nauhoitimme kerrontaa uiton veneistä ja Portin pirtin hengestä. Tavoitteena oli kokeilla, kuinka erilaisia näkökulmia voisi tuoda kerronnan avulla esille. Ihmisen aistit näkevät, kuulevat, haistavat ja tuntevat. Padottu koski ei enää pauhaa, mutta saisiko äänen vielä jotenkin kuuluviin? Entäpä tervattujen veneiden tuoksu – miten se olisi palautettavissa? 


Tiedon, perinteen ja entisajan käsityöosaamista kokeiltiin konkreettisesti ulkona. Todettiin omakohtaisesti kuinka osallistuttaminen tukee tiedon siirtymistä. Jokainen vapaaehtoinen sai kokeille langanvärjäystä padoissa, jotka tarinamestari Oda-Liv Koivisto oli paikalle tuonut. Samalla kehiteltiin ideoita Portin pirtin mahdollisuuksia nykyajan tukkilaiskilpailujen tai perinnetekemisen miljöönä ja näyttämönä. Lastenpäivät, leikit ja perhetapahtumat toisivat eri-ikäisiä tutustumaan paikkaan ja toimimaan jatkossa yhdessä.