torstai 28. helmikuuta 2013

Leipäjonossa on aktiivisia toimijoita


Hyvinvoinnin kasvaessa kasvaa myös tarve kulutushyödykkeisiin. Pystyvätkö perheet enää tarjoamaan edes niitä perushyödykkeitä, joita lapset tarvitsevat tasa-arvoiseen osallistumiseen yhteiskunnassa? Lapsiperheiden, nuorten ja opiskelijoiden paineet hankkia teknisiä laitteita voivat ajaa heidät taloudelliseen ahdinkoon.

Aikuiskasvatus -lehden palkitsemassa vuoden tiedeartikkelissa ”Oppimista ja syrjäytymisen ehkäisemistä oma-avun yhteisössä - tapaus leipäjonoyhteisö” Minna Mattila-Aalto analysoi suomalaisia leipäjonoja. Viime vuosina erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja maahanmuuttajien määrät ovat pääkaupunkiseudun leipäjonoissa kasvaneet.
Lähestyessään leipäjonoja yhteisöllisyyden näkökulmasta Mattila-Aalto havaitsi, että leipäjonot eivät ainoastaan tarjoa apua, vaan antavat jäsenilleen myös mahdollisuuden siirtyä avun hakijasta auttajaksi ja työllisten joukkoon. 

Hänen mielestään syrjäytymiskeskusteluun pitäisi tuoda mukaan niin sanottuja vuorovaikutuksellisia prosesseja. Sen sijaan, että mitataan jonkin toimenpiteen määrällisiä tuloksia, pitäisikin pohtia, mikä oikeasti toimii.tiistai 26. helmikuuta 2013

Kokemuksia, kuvia ja digitarinoita

Yhdessä tuotetut visuaaliset kertomukset pysäyttävät kuuntelemaan. 


 


Center for Digital Storytelling kannustaa jakamaan kokemuksia ja luomaan merkityksiä yhdessä tekemällä ja oppimalla. Toiminta ja positiivinen muutos ovat mahdollista aloittaa yksinkertaisin askelin. 

Kannattaa tutustua heidän YouTube -kanavaansa!

tiistai 12. helmikuuta 2013

YHTEYS alkaa

Uusi YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteisöt hanke on alkamassa.YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johdolla. Ideana on luoda verkostomaisesti toimivia aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea.

YHTEYS-foorumit toteutetaan kansalaisfoorumin tapaan kansalaisopistoissa ja niissä käsitellään alueellisesti merkityksellisiä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten hyviä yhteisöjä, turvaverkkojen rakentamista ja ihmisläheisiä päätöksentekojärjestelmiä. Samalla pyritään valtakunnalliseen vuorovaikutukseen Suomen eri osien välillä sekä tutkimuksen ja kansalaisaktiivisuuden väliseen vuoropuheluun.

Tarinatuvissa harjoitellaan kerronnan taitoja ja mahdollistetaan sukupolvien kohtaamista paikallisesti merkittävien teemojen ympärillä. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja kehittää tiedonhankinnan taitoja ja aktiivista kansalaistoimintaa. Tarinatupia järjestetään pääosin kirjastoissa.

YHTEYS -hanke kestää kaksi vuotta (2013–2014) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Hanketta johtaa apulaisprofessori, dosentti Sari Poikela. Valtakunnallisina kumppaneita ovat Kansalaisopistojen liitto (KOL) ja Suomen kirjastoseura. Kansalaisopistoista mukana ovat Rovala, Posio, Valkeakoski ja Ahjola Tampereella. Kirjastokumppaneita ovat Rovaniemen ja Valkeakosken kaupunginkirjastot sekä Posion ja Sompion kirjastot. YHTEYS on osa valtakunnallista "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tulee Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. 


Lisätiedot:

Projektikoordinaattori
Jenny Viitanen
040 4844451
jenny.viitanen@ulapland.fi