tiistai 28. lokakuuta 2014

keskiviikko 22. lokakuuta 2014

YHTEYSAPAJA


YHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt

YHTEYSAPAJA 28.11.2014 Avoin seminaari
Ounasvaaran hiihtoseuran maja, Hiihtomajantie 7.

klo 9- 10 Ilmoittuminen ja aamukahvit. Avaussanat.

klo 10-11.30 Paneelikeskustelu

Mitä on yhteisöllisyys työyhteisössä tai koulussa?
Miten yhteisöllisyys onnistuu erilaisissa oppimisympäristöissä?
Millainen yhteisö on kylä tai kaupunki?
Miten yhteisöllisyyttä voi edistää?

ohjelmajohtaja Maija Gellin
kaupunkitutkimuksen dosentti Timo Kopomaa
kyläkoordinaattori Juha Kutuniva
työvalmentaja Unto Matinlompolo
nuorisotutkija Pirjo Junttila-Vitikka
mediakasvatuksen yliopistonlehtori, Hanna Vuojärvi

klo 11.30-12.30 Lounas

klo 12.30-13.30 Paneelikeskustelu jatkuu

klo 13.30-15 YHTEYS- näyttely. Mitä matkan varrella on tapahtunut?

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta
KoL – Kansalaisopistojen liitto
Kirjastoseura

Posion kansalaisopisto
Rovaniemen kansalaisopisto, Rovala
Ahjolan kansalaisopisto
Valkeakoski-opisto

Posion kirjasto
Rovaniemen kaupunginkirjasto
Sompion kirjasto
Valkeakosken kaupunginkirjasto

klo 14.30- 15 Yhteysapajan saalis - yhteenveto

Lisätietoja Leila Rautio leila.rautio (at) ulapland.fi. 
Ilmoittautuminen: 
https://ilmo.contio.fi/rlc/main.aspx?id=123
SEMINAARI ON MAKSUTON

torstai 16. lokakuuta 2014

Turvallisuusfoorumin ryhmäkeskusteluiden yhteenvedot


Turvallisuusfoorumi 29.9.14 Korundi
Alustajana puolustusministeri Carl Haglund: Mitä on turvallisuus maailmassa ja ihmisten arjessa?
Pienryhmätyöskentelyn teemat ja ryhmien yhteenvedot.
Miten turvallisuus koetaan työelämässä?
·       Turvallisuusvaatetus
·       Siisti, järjestyksellinen ja turvallinen työympäristö
·       Uhkatekijöiden arviointi + tietoisuus niistä sekä toimintamallit
·       Henkinen turvallisuus
·       Normisto ja sen noudattaminen
·       Työpaikkakiusaaminen
·       Turvallisuuden suhde työviihtyvyyteen
·       Irtisanomisen pelko
·       Yhteisöllisyys, työtovereiden tunteminen
·       Harjoittelu, miten toimitaan hätätilanteessa
·       Poistumistiet
·       Vaikeiden asioiden käsitteleminen
·       Luottamus yhteisön jäsenten välillä
·       Hyvät ihmissuhteet
·       Huomion kiinnittäminen ongelmakohtiin
·       Luottamusasiamiehet
·       Turvallisessa ympäristössä uskaltaa innovoida ja tehdä virheitä
·       Ensiaputaidot
Miten turvallisuus koetaan suomalaisessa yhteiskunnassa?
·       Turvallisuus koetaan heikentyvänä pohjoisessa
·       Viranomaispalvelut keskittyvät tietyille alueille
·       Poliisilla, ambulanssilla. Palokunnalla kestää entistä kauemmin saapua onnettomuuspaikalle
·       Vaikuttamismahdollisuudet
·       Omavaraisuuden heikkeneminen
·       Riippuvaisuus toisista valtioista
·       Uutisoinnin ja median luotettavuus
·       Varautuminen esim. sähkönjakelun ongelmiin
·       Varautuminen ja suunnitteleminen kuinka toimia esimerkiksi vaarallisia aineita kuljettavan kaluston onnettomuuksissa
·       Yksinasuminen, yksinäisyys ja yhteisöllisyyden väheneminen
Millainen on koettu turvallisuus ympäristöasioissa?
·       Luonnonkatastrofit
·       Ihmisen pienuus luonnon edessä
·       Median vaikutus tiedotuksessa -> mediaharha?
·       Henkilökohtaiset valinnat
·       Ympäristöriskit eivät ole meidän omissa käsissä
·       Myrkkykuljetukset
·       Ydinvoimalat
·       Turvallisuutta lisää: yritykset ja tehtaat ovat pitkäikäisiä, valmiusharjoitukset.
·       Tehdasteollisuuden katoaminen turvallisuusuhka?
·       Onnettomuuksien varalta valmistautuminen
Millainen on perheiden turvallisuus Suomessa?
·       Lisääntynyt työttömyys -> taloudellinen turvattomuus
·       Tukiverkkojen puute -> yhteisöllisyyden puuttuminen -> perhesuhteiden kapeneminen
·       Perheiden arvostaminen
·       Perheiden tasapuolinen tukeminen
·       Työn ja toimeentulon puute luo turvattomuutta
·       Arvojen koventuminen -> suuret odotukset -> luo painetta, jos odotuksiin ei pystytä vastaamaan.
·       Kodin turvallisuus, tapaturmien ehkäisy
·       Sotilaallinen / sodan uhka -> perheiden turvallisuus kriisiaikana -> perheiden varustautuminen kriisitilanteiden varalle
·       Elämisen olosuhteet -> kodin turvallisuus (esim. iäkkäät ihmiset) -> turvalaitteet
Mitä on turvallisuus harvaan asutuilla alueilla? (maaseutu, pohjoinen)
·       Yksin asuminen
·       Luonnonolosuhteet
·       Viranomaispalveluiden katoaminen
·       Palveluiden hitaus
·       Naapurit
·       Taloudellisuus
·       Kyläpoliisit
·       Luonnonolot esim. pakkanen
·       Maalaisjärki
·       Yritystoiminta
·       Yhteisöllisyys
·       Omavaraisuus esim. elintarvikkeet
Mitä on turvallisuus kaupungissa?
·       Palveluiden saaminen
·       Yhteisöllisyyden puuttuminen -> ihmisten välinpitämättömyys
·       Työpaikat -> taloudellinen turva
Turvaako koulutus tulevaisuuden?
·       Ylikouluttautuminen; koulutus ei takaa työpaikkaa, mutta koulutus on pakko olla
·       Koulutus on ainoa joka turvaa tulevaisuuden, kun koulutus on kohdennettu oikein
·       Koulutustaso yhteiskunnalle tärkeä esim. kyberuhat
·       Yleissivistävä koulutus
·       Mahdollisuus jatkuvaan opiskeluun
·       Tieto, taito, koulutusta -> pääomaa -> lisää selviytymismahdollisuuksia
·       Huom. osaamisen ja koulutuksen arvostaminen ovat eri asioita
·       Koulutuksen arvostaminen voi luoda epätasa-arvoisuutta -> osaamisen arvostaminen tärkeää
·       Koulutuksella voi vastata tulevaisuuden tarpeisiin, muutos on nopeaa, joten tarvitaan joustavuutta + moniammatillisuutta (koulutusjärjestelmämme kankeus)

Yhteenvedon kirjoitti Leila Rautio