torstai 21. marraskuuta 2013

Tarinoita 1960- ja 1970-luvuilta!

Millaista oli elämä Jäämerentiellä 1960- ja 70-luvuilla?

Tule kertomaan, keskustelemaan ja jakamaan muistojasi Sodankylän kirjastolla lauantaina 23.11. klo 12 - 14.30. 


Oleellista ei ole mahtavat kertojan lahjat, vaan halu kertoa ja välittää elämänkokemuksiaan eteenpäin. Kuitenkaan iltapäivän tarkoituksena ei ole vain muistella, vaan myös tuottaa aineistoa nauhalle. Etenevin mahdollisuuksin voidaan pohtia mitä tulevaisuutta kerronnalla ja yhteistoiminnalla on paikallisesti?

Edellinen tapaaminen 19.10. pysähtyi Kitisenrannan koululle. Tarinatupaa kansoittivat niin entiset opettajat kuin oppilaat. Tilaisuus oli täynnä muistoja aikaisemmista persoonista, evakkokoulusta ja aikanaan uuden suuren koulun rakentamisesta. Jälleenrakennuksen ja kasvun aikana koulurakennus oli tullut niin täyteen, että oppilaat olivat käyneet kahdessa vuorossa koulua. Parhaimmillaan rakennuksessa oli toiminut viisi eri oppilaitosta. 

Kirjoitimme kerrotut ylös ja annamme ne kiinnostuneille luettavaksi tulevassa tarinatuvassa.

keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Yrittäjyyden esteitä raivaamassa!

Keskustelufoorumi sinulle yrittäjä!

Tule keskustelemaan, saamaan tietoa ja jakamaan kokemuksiasi YHTEYS-hankkeen keskustelufoorumissa tiistaina 26.11. klo 14.00 alkaen Posion virastotalon valtuustosalissa. Tilaisuuden teema on "Yrittäjyyden haasteet ja tiedotuksen monet vaihtoehdot". 

Posiolaisia haastetaan tuomaan aktiivisesti esille mielipiteitään elinkeinoelämän mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Millaisia ovat yrittäjyyden haasteet? Miten näitä esteitä voitaisiin raivata? Keskustelun hengessä osallistujat pääsevät työstämään ja ideoimaan yhdessä ehdotuksia ja ajatuksia ratkaisumalleiksi.

Tilaisuuden aikana kuullaan Luostolan hevostilalla yrittäjänä toimivan Henna Koskisen kokemuksista tietotekniikan ja internetin antamista hyödyistä, helpoista ja jopa ilmaisista mahdollisuuksista. Samalla keskustellaan mahdollisesti tarvittavasta koulutuksesta ja mistä aiheesta.

YHTEYS-foorumissa, joka järjestetään yhteistyössä Posion kansalaisopiston ja Lapin yliopiston kanssa ja tavoitteena on kannustaa aktiivista kansalaisuutta ja ruohonjuuritason vaikuttamista – jokainen halukas tuo esittää mielipiteensä ja perustelunsa ja hän tulee myös tilaisuudessa kuulluksi.

Esille nousset haasteet, ideat ja ajatukset kootaan yhteen ja ne viedään myös tiedoksi kunnan johdolle ja luottamusmiehille. 


 

Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu! Järjestelyiden vuoksi tarvitaan ilmoittautuminen, 
puh, 040-8012401 Posion kansalaisopistolle

keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Minäkö aktiivinen kansalainen?

Nuorten foorumi Posiolla tiistaina 19.11. klo 13 - 15.

Uuden oppiminen, työn tekeminen ja harrastukset ovat sijoituksia omaan tulevaisuuteen. Osaaminen on nykyisin pääomaa ja voimme kehittää sitä aktiivisessa vuorovaikutuksessa helposti saatavien ja maailmanlaajuisten tietovarantojen kanssa. Oppiminen on siis muutakin kuin tutkinnon suorittamista – se on elinikäinen mahdollisuus

Pohdimmekin nyt Posion nuorten foorumissa miten oppimisympäristöjen kehittäminen hyödyntäisi sekä opiskelijoita että opettajia ja nuorten parissa toimivia järjestöjä? Ylipäätään haastamme kaikki osallistujat pohtimaan nykyisiä eri oppimisympäristöjä ja niiden luovia hyödyntämisen mahdollisuuksia. Samalla tavoitteena on tuottaa ideoita ja esityksiä tulevaisuuden oppimisympäristöistä.

Posion virastotalon valtuustosalissa järjestettävä kansalaisfoorumi toteutetaan yhdessä Posion kansalaisopiston ja YHTEYS-hankkeen kanssa. Foorumin aluksi kuulemme lyhyesti alustusta aiheeseen. Osallistujia haastetaan foorumin aikana tuomaan mielipiteitään aktiivisesti esille. Keskustelevan demokratian hengessä osallistujat pääsevät yhdessä työstämään hyvinvointinsa avaintekijöitä. 

YHTEYS-foorumissa tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kokemuksia aktiivisesta kansalaisuudesta ja ruohonjuuritason vaikuttamisesta – jokainen halukas saa esittää argumenttinsa ja tulee tilaisuudessa kuulluksi. Ajatukset kerätään yhteiseen avoimen  verkkomuistioon.

Foorumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneet posiolaiset tiistaina 19.11. klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja:

Posion kansalaisopisto
Riitta Hakulinen
040-8012401

Jenny Viitanen                                                                         
jenny.viitanen@ulapland.fi                                                        
040-4844451                                                                             

tiistai 12. marraskuuta 2013

Kerrottuna uusia ulottuvuuksia vanhoihin aarteisiin

Sukuni tarinat -työpajat

Tule muotoilemaan valokuvasta, esineestä, dokumentista tai muistosta tarinallinen kertomus. Pohdimme ja toteutamme läheisille jaettavaksi omia tai suvun tarinoita elämästä kirjoittaen, kertoen tai lukien.


Rovaniemen kaupunginkirjasto ja YHTEYS-hanke järjestävät yhteistyössä kaksi työpajaa tarinointiin ja tarinoiden kerrontaan liittyen pe 29.11. klo 17 - 19 sekä la 30.11. klo 12 - 15.

Pajoista voi valita itselle sopivamman ajan tai osallistua molempiin, jolloin tarinan ehtii saada varmasti valmiiksi. Aiheena ovat suvun tarinat, sekä uudet että vanhat. 

Mitään aikaisempaa kirjoittamiskokemusta ei tarvita. Jokainen rakentaa tarinan omalla tyylillään. Työpajat ovat ilmaisia ja ne järjestetään pääkirjastolla

Paikalla on myös kahvitarjoilu.

Jos kiinnostuit, niin ilmoittaudu osoitteeseen jenny.viitanen@ulapland.fi . Muista myös ottaa mukaan tarinasi lähteenä toimiva asia sekä kannettava tai kirjoitusvälineet.