torstai 27. helmikuuta 2014

Riittääkö rakkautta?

Keskustelufoorumi 14.3. Rovaniemellä

Rakkaudesta on puhe 14.3. klo 18.00 alkaen, kun Rovaniemen kansalaisopistossa on vieraana lappilainen kirjailija Mirjam Kälkäjä. Keskustelufoorumissa pohditaan rakkauden eri ulottuvuuksia – pakeneeko rakkaus arjesta vai muuttaako se ihmisen?

Tilaisuuden tavoitteena on tuoda esille näkemyksiä välittämisestä ja keskustelua rakkauden kokemuksista. Keskustelemme aiheesta rennossa ilmapiirissä, toistemme mielipiteitä kunnioittaen. Teemaan on tarkoitus löytää erilaisia näkökulmia mahdollisimman monipuolisen tiedon tuottamiseksi yleiseksi tiedoksi ja yhteiseen muistioon.

Mirjam Kälkäjä
Yhteys-foorumien tavoitteena on edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta. Tapaamisissa käsitellä arjen teemoja ja etsitään yhdessä avaimia elämän eri vaiheisiin. Kussakin tilaisuudessa aiheeseen johdattelee alansa huippuvieras. Seuraavat foorumit järjestetään huhtikuussa ja kesäkuussa.


Riittääkö Rakkautta? -foorumin vieras kirjailija Mirjam Kälkäjä asuu Torniossa. Hän on kirjoittanut paljon Petsamosta ja käsitellyt teoksissaan yhteisöstä poikkeavia yksilöitä ja muita elämän orpoja.

Tilaisuus järjestetään Rovaniemen kansalaisopistossa osoitteessa Rovala 5. Ilmoittautuminen kahvitarjoiluja varten toimistoon 040 487 3010 tai www.rovala.fi/kansalaisopisto

Tilaisuudet järjestävät yhteistyönä YHTEYS - Yhdessä tekemisen yhteisöt hanke ja Rovaniemen kansalaisopisto.

Lisätietoja:
YHTEYS-hankkeen projektikoordinaattori Jenny Viitanen
jenny.viitanen@ulapland.fi
maanantai 24. helmikuuta 2014

Miesten ääni Tampereelta - nyt luettavissa!

Tammikuussa järjestetty keskustelufoorumi ”Mies ja vapaa-aika” oli tarkoitettu kaikille Tampereen ja lähikuntien miehille, jotka ovat kiinnostuneet vaikuttamaan ja keskustelemaan vapaa-ajan mahdollisuuksista. Koosteet foorumin alustuksista ja käydyistä keskusteluista on vapaasti luettavissa Google Drive muistiossa - täältä!

Foorumiin osallistui yhdeksän iältään 16–65 -vuotiasta miestä. Foorumin aluksi kuultiin näkemyksiä ja kokemuksia kentältä – alustajat aiheeseen olivat Pekka Huttunen Miessakit ry:stä ja Jukka Tukia Miesten kansalaistalo Mattilasta.


Foorumin yhtenä tarkoituksena oli aktivoida miehiä mukaan kansalaisopistotoimintaan keskustelevan ja osallistavan vaikuttamisen kautta. Nykypäivänä vähemmistö kansalaisopistojen kurssilaisista on miehiä ja erityisen pieni on työikäisten miesopiskelijoiden osuus. 

 
Jos miehiä saataisiin runsaammin joukoin mukaan opistojen kursseille, tämä voisi vahvistaa heidän omakohtaista elinikäisen oppimisen kokemustaan. Miehet kokisivat itsensä entistä vahvemmin aktiivisina kansalaisina, jotka voivat vaikuttaa omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa. Kursseille osallistuminen voisi myös luoda yhteisöllisyyden kokemuksia miesten välille, mikä helpottaisi selviytymistä tiukentuvan työelämän paineissa.

torstai 6. helmikuuta 2014

Foorumitoiminta ja aktiivinen kansalaisuus

Mitä on kansalaisuuteen kasvaminen muuttuvassa maailmassa? Aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa 6.2. esitellyt YHTEYS-foorumit herättivät kiinnostuneita kysymyksiä teemaryhmässä, jossa pohdittiin moninaisia kansalaiskäsityksiä. Keitä ovat foorumeihin osallistuvat aktiiviset kansalaiset ja miten tämä yhdistyy kansalaisena kasvamiseen? Mitä YHTEYS onkaan? Pähkinänkuoressa koostettuna:


Toteutetuissa YHTEYS-foorumeissa on kutsuttu kuntalaisia keskusteluun ajankohtaisista teemoista. Foorumit alustettiin ennen pienryhmissä tapahtunutta keskustelua ja yhteistä loppukeskustelua.


Aktiivista kansalaisuutta toteuttavia foorumeita olemme tarkastelleet osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tiedostamisen kautta nojaten freireläisen vapautuksen pedagogiikkaan.


Esittelimme tapausesimerkkejä toteutetuista foorumeista Tampereella Ahjolan kansalaisopistossa, Posion kansalaisopistossa ja Rovaniemen kansalaisopistossa.


Esitellyt johtopäätökset tiivistetysti: