perjantai 13. joulukuuta 2013

Posion nuoret avoimesti oppimassa

Posion kansalaisopisto ja YHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt hanke kokosi joukon nuoria posiolaisia keskustelemaan yhteiseen kansalaisfoorumiin teemasta ”Avoimet oppimisympäristöt”. Haluamme tämän muistion avulla tuoda esille niitä kokemuksia ja ajatuksia joita tavallisella opiskelijalla aiheesta oli kerrottavanaan.


Tilaisuuden alussa kuulimme lyhyen alustuksen kunnanjohtaja Tomi Timoselta sekä projektikoordinaattori Jenny Viitaselta. Puhe keskittyi muistuttamaan kuinka oppiminen lisää osaamistamme ja osaaminen on taas pääomaa – sijoitus tulevaisuuteen. Kaikkialla voi oppia, mutta mitä ja missä haluaisimme itse oppia?
 

Foorumin toisessa osassa siirryimme työskentelemään pienryhmissä, joissa käsittelimme annettuja kysymyksiä kirjaten muistiinpanot. Jokainen pääsi esittämään näkökantansa halutessaan ja tuli kuulluksi. Osallistavan keskustelun kautta pyrittiin löytämään mahdollisimman erilaisia ja perusteltuja näkökulmia monipuolisen tiedon tuottamiseksi sekä yleiseksi että myöhemmin päättäjien tiedoksi.


Ajatukset käytiin vielä yhdessä lävitse ja osallistujat saivat tuoda mielipiteensä esille niistä asioista, jotka he kokivat teeman kannalta merkittävimmiksi ja vaikuttavimmiksi.

Alla on tiivistelmä käydyistä keskusteluista. Merkittävimmäksi oppimisympäristöksi nousi netti, jolloin yhtä yksittäistä sisältöä ei korostettu, vaan kokonaisuutta eri mahdollisuuksineen. Lisäksi uutiset ja kesätyöpaikka saivat ääniä lopussa suoritetussa mielipiteenmittauksessa.

Missä kaikkialla voit oppia? Minkälaisia oppimisympäristöjä haluat kokeilla ja käyttää?

Keskusteluissa tuotiin esille, että monesti emme tunnista epävirallista oppimista, jota tapahtuu joka päivä. Se ei ole sidoksissa kouluun tai koulupäivään. Opimme huomaamattamme virheistä ja pystymme hyödyntämään arkielämässä opittuja taitoja elämässä ja työssä – osaamme kävellä, tunnistaa värejä ja tehdä tiskejä.

Lisäksi kerrottiin kuinka koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa, kuten esimerkiksi työharjoittelussa kasvaa oma-aloitteisuus ja rehellisyys. Siksi toivottiin lisää käytäntöä oppimiseen ja tavoitteiden mukaisesti sopivasti teoriaa mukaan tukemaan.
Muista oppimisympäristöistä käytiin seuraavia keskusteluja:

Koti
Kotona oppii tekemään kotitöitä ja kehittämään taitoja joita tarvitsee asuessaan omillaan
Kotona opittua saa suoraan hyödynnettyä ja sovellettua työelämässä. Jos on töissä ravintolassa ja työtehtäviisi kuuluu tiskaus, niin tiedät mistä siinä on kysymys, koska kotona olet joutunut tekemään tiskejä (neuvotellen)

Harrastukset
Harrastuksissa oppii ylläpitämään kuntoa ulkoillessa
Muita taitoja esim. mopon korjaaminen, esiintyminen
Saa ajan kulumaan

Matkustaminen
Ulkomailla tutustuu ja oppii erimaiden kulttuureja
Samalla pääsee kokeilemaan kielitaitoa ja oppii käyttämään kieltä
Tutustuu uusiin ihmisiin

Media
Lehdet, televisio, netti

Työpaikka/kesätyöpaikka
Oppii työn ohessa uusia taitoja kuten kielitaitoa, rakentamista ja sosiaalisuutta. Esimerkkitapauksessa oli kesällä rakennustyömaalla saanut tehdä töitä monen eri kansallisuuden kanssa ja työn oppimisen ohessa oli päässyt harjoittelemaan englannin käyttöä.
Saa soveltaa osaamistaan ja oppimaansa käytännössä

Liikenne
Mopolla liikkuessa tutustuu ja oppii liikennesäännöt ja yleisesti kulkemaan liikenteessä

Tapahtumat (esim. konsertit)
Sosiaalisuus – oppii olemaan muiden ihmisten joukossa
Huom! tiedotusta enemmän nuorille, jos esimerkiksi järjestetään bussikuljetuksia jonnekin tapahtumaan
Parannettavaa, koska aina ei informaation kulku ei toimi - nuorisotoimen tarjonta ei päädy nuorten  tietoon. Internetin kautta tiedottamista voisi tehostaa, esim. LANUTI:n  sivujen kautta. 
Luonto
Erätaidot ja luonnon arvostaminen

Internet
Yhteydenpito netin välityksellä (koko maailmaan)
Tiedon saanti helppoa, monipuolista

Miten verkossa voi mielestäsi oppia ja missä?

Yleisesti ottaen asiat jotka kiinnostavat ovat enemmän käytännön asia, eikä vain koneella ja netin kautta opittavia/saatavia. Oleellista on osata oikeat hakusanat, niin silloin voi opetella soittamaan vaikka kitaraa videoiden avulla. Tiedonhalu netistä on kaikkien oikeus ja toive.

Uutiset

Videot

Blogit ja vlogit
Seuraamalla eri blogeja, kuten vaihtari, lifestyle, ruoka, urheilu saa tietoa eri aiheista.
Koulussa opettaja pitänyt blogia ja siellä tehtävänä on ollut vastata. Toimintatapa on tuttu, mutta itse ei tunne tarvetta pitää.

Keskustelupalstat

Pelaaminen verkossa
oppii puhumaan (englanniksi), toimimaan yhdessä, käymään asioita läpi ja tuntemaan erilaisia ihmisiä

Verkko-opintojen eri vaihtoehtoja
verkko-opintoina omien opintojen täydentäminen, Optimassa kaikki opinnot, tentit, keskustelut, luennot. 
Online-opiskelu
Skypen kautta on ollut mahdollista opiskella, jos on ollut home allegia eikä voi olla normaalissa koulutilassa
Verkko-opintojen avulla koulujen välinen yhteistyö monipuoliseksi - esim. valinnaisia opintoja ja enemmän opiskelijoita jos koulut tekisivät yhteistyötä verkon välityksellä. Kursseja tai niiden sisältöjä ja tehtäviä voisi tarjota ristiin eri koulujen välillä.

Hyvät puolet

aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opiskelua
koulujen välinen yhteistyö monipuolistaisi valinnaisia opintoja, enemmän opiskelijoita

Huonot puolet

Vaarana yksinäisyys ja kontaktin puute
Nykyiset hitaat nettiyhteydet ja ohjelmien kaatuminen kesken työnteon 
Huono istumisasento  
mahdollisesti väärää tietoa
netissä esiintyvää tietoa täytyy osata tiivistää ja väärä tieto tulee osata itse suodattaa pois.

Lisäksi kommentoitiin koulumaailman oppimisympäristöjen kehittämistä ”unelmoiden”:      

Viihtyisyys tärkeää, sisustukset lisäisivät viihtyisyyttä
Biljardihuoneessa joskus tungosta, kaikki haluaa sinne
Lukiolaisille istumatilaa, sohvia lisää.
Ulkona pidettävät oppitunnit olisivat mieleen, luokissa tulee kuumaa, koska ovat pieniä oppilasmäärälle.
Kuvaamataito valinnaisena on tuonut ulkona työskentelyn mahdollisuutta.
Olisi mukava olla sisällä päivittäin kaksi välituntia.  


torstai 21. marraskuuta 2013

Tarinoita 1960- ja 1970-luvuilta!

Millaista oli elämä Jäämerentiellä 1960- ja 70-luvuilla?

Tule kertomaan, keskustelemaan ja jakamaan muistojasi Sodankylän kirjastolla lauantaina 23.11. klo 12 - 14.30. 


Oleellista ei ole mahtavat kertojan lahjat, vaan halu kertoa ja välittää elämänkokemuksiaan eteenpäin. Kuitenkaan iltapäivän tarkoituksena ei ole vain muistella, vaan myös tuottaa aineistoa nauhalle. Etenevin mahdollisuuksin voidaan pohtia mitä tulevaisuutta kerronnalla ja yhteistoiminnalla on paikallisesti?

Edellinen tapaaminen 19.10. pysähtyi Kitisenrannan koululle. Tarinatupaa kansoittivat niin entiset opettajat kuin oppilaat. Tilaisuus oli täynnä muistoja aikaisemmista persoonista, evakkokoulusta ja aikanaan uuden suuren koulun rakentamisesta. Jälleenrakennuksen ja kasvun aikana koulurakennus oli tullut niin täyteen, että oppilaat olivat käyneet kahdessa vuorossa koulua. Parhaimmillaan rakennuksessa oli toiminut viisi eri oppilaitosta. 

Kirjoitimme kerrotut ylös ja annamme ne kiinnostuneille luettavaksi tulevassa tarinatuvassa.

keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Yrittäjyyden esteitä raivaamassa!

Keskustelufoorumi sinulle yrittäjä!

Tule keskustelemaan, saamaan tietoa ja jakamaan kokemuksiasi YHTEYS-hankkeen keskustelufoorumissa tiistaina 26.11. klo 14.00 alkaen Posion virastotalon valtuustosalissa. Tilaisuuden teema on "Yrittäjyyden haasteet ja tiedotuksen monet vaihtoehdot". 

Posiolaisia haastetaan tuomaan aktiivisesti esille mielipiteitään elinkeinoelämän mahdollisuuksista ja mahdottomuuksista. Millaisia ovat yrittäjyyden haasteet? Miten näitä esteitä voitaisiin raivata? Keskustelun hengessä osallistujat pääsevät työstämään ja ideoimaan yhdessä ehdotuksia ja ajatuksia ratkaisumalleiksi.

Tilaisuuden aikana kuullaan Luostolan hevostilalla yrittäjänä toimivan Henna Koskisen kokemuksista tietotekniikan ja internetin antamista hyödyistä, helpoista ja jopa ilmaisista mahdollisuuksista. Samalla keskustellaan mahdollisesti tarvittavasta koulutuksesta ja mistä aiheesta.

YHTEYS-foorumissa, joka järjestetään yhteistyössä Posion kansalaisopiston ja Lapin yliopiston kanssa ja tavoitteena on kannustaa aktiivista kansalaisuutta ja ruohonjuuritason vaikuttamista – jokainen halukas tuo esittää mielipiteensä ja perustelunsa ja hän tulee myös tilaisuudessa kuulluksi.

Esille nousset haasteet, ideat ja ajatukset kootaan yhteen ja ne viedään myös tiedoksi kunnan johdolle ja luottamusmiehille. 


 

Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu! Järjestelyiden vuoksi tarvitaan ilmoittautuminen, 
puh, 040-8012401 Posion kansalaisopistolle

keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Minäkö aktiivinen kansalainen?

Nuorten foorumi Posiolla tiistaina 19.11. klo 13 - 15.

Uuden oppiminen, työn tekeminen ja harrastukset ovat sijoituksia omaan tulevaisuuteen. Osaaminen on nykyisin pääomaa ja voimme kehittää sitä aktiivisessa vuorovaikutuksessa helposti saatavien ja maailmanlaajuisten tietovarantojen kanssa. Oppiminen on siis muutakin kuin tutkinnon suorittamista – se on elinikäinen mahdollisuus

Pohdimmekin nyt Posion nuorten foorumissa miten oppimisympäristöjen kehittäminen hyödyntäisi sekä opiskelijoita että opettajia ja nuorten parissa toimivia järjestöjä? Ylipäätään haastamme kaikki osallistujat pohtimaan nykyisiä eri oppimisympäristöjä ja niiden luovia hyödyntämisen mahdollisuuksia. Samalla tavoitteena on tuottaa ideoita ja esityksiä tulevaisuuden oppimisympäristöistä.

Posion virastotalon valtuustosalissa järjestettävä kansalaisfoorumi toteutetaan yhdessä Posion kansalaisopiston ja YHTEYS-hankkeen kanssa. Foorumin aluksi kuulemme lyhyesti alustusta aiheeseen. Osallistujia haastetaan foorumin aikana tuomaan mielipiteitään aktiivisesti esille. Keskustelevan demokratian hengessä osallistujat pääsevät yhdessä työstämään hyvinvointinsa avaintekijöitä. 

YHTEYS-foorumissa tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kokemuksia aktiivisesta kansalaisuudesta ja ruohonjuuritason vaikuttamisesta – jokainen halukas saa esittää argumenttinsa ja tulee tilaisuudessa kuulluksi. Ajatukset kerätään yhteiseen avoimen  verkkomuistioon.

Foorumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneet posiolaiset tiistaina 19.11. klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja:

Posion kansalaisopisto
Riitta Hakulinen
040-8012401

Jenny Viitanen                                                                         
jenny.viitanen@ulapland.fi                                                        
040-4844451                                                                             

tiistai 12. marraskuuta 2013

Kerrottuna uusia ulottuvuuksia vanhoihin aarteisiin

Sukuni tarinat -työpajat

Tule muotoilemaan valokuvasta, esineestä, dokumentista tai muistosta tarinallinen kertomus. Pohdimme ja toteutamme läheisille jaettavaksi omia tai suvun tarinoita elämästä kirjoittaen, kertoen tai lukien.


Rovaniemen kaupunginkirjasto ja YHTEYS-hanke järjestävät yhteistyössä kaksi työpajaa tarinointiin ja tarinoiden kerrontaan liittyen pe 29.11. klo 17 - 19 sekä la 30.11. klo 12 - 15.

Pajoista voi valita itselle sopivamman ajan tai osallistua molempiin, jolloin tarinan ehtii saada varmasti valmiiksi. Aiheena ovat suvun tarinat, sekä uudet että vanhat. 

Mitään aikaisempaa kirjoittamiskokemusta ei tarvita. Jokainen rakentaa tarinan omalla tyylillään. Työpajat ovat ilmaisia ja ne järjestetään pääkirjastolla

Paikalla on myös kahvitarjoilu.

Jos kiinnostuit, niin ilmoittaudu osoitteeseen jenny.viitanen@ulapland.fi . Muista myös ottaa mukaan tarinasi lähteenä toimiva asia sekä kannettava tai kirjoitusvälineet.

keskiviikko 23. lokakuuta 2013

YHTEYS-foorumi terveydestä ja homeesta

Tämä foorumi on Sinulle, joka olet terveydestäsi kiinnostunut!

YHTEYS-foorumi Rovaniemen kansalaisopistossa 
perjantaina 8.11. 17.30 - 20.30.  

Tule keskustelemaan, saamaan tietoa ja jakamaan kokemuksiasi.  Tilaisuuden teema on ihmisen terveys ja home. Foorumin aluksi kuullaan asiantuntijana Asumisterveysliiton Hannele Rämöä.

Rovaniemeläisiä haastetaan foorumin aikana tuomaan mielipiteitään aktiivisesti esille. Mitä voit tehdä kohdatessasi homeesta johtuvia terveysongelmia? Ajatuksen kootaan yhteen ja sisältöön pääsevät kaikki halutessaan vaikuttamaan.

Kuva Valkeakosken foorumin ideataululta

Tilaisuuden juontaa YTM Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Ilmoittauminen 040-487 3010 tai www.rovala.fi/kansalaisopisto. Tilaisuus on maksuton.
Etäyhteydellä osallistuvien toivotaan myös ilmoittautuvan. Foorumin etäyhteys toteutetaan Adobe connectilla osoitteessa http://proconne.ulapland.fi/yhteys/. Kirjaudu sisään vieraana.