perjantai 13. joulukuuta 2013

Posion nuoret avoimesti oppimassa

Posion kansalaisopisto ja YHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt hanke kokosi joukon nuoria posiolaisia keskustelemaan yhteiseen kansalaisfoorumiin teemasta ”Avoimet oppimisympäristöt”. Haluamme tämän muistion avulla tuoda esille niitä kokemuksia ja ajatuksia joita tavallisella opiskelijalla aiheesta oli kerrottavanaan.


Tilaisuuden alussa kuulimme lyhyen alustuksen kunnanjohtaja Tomi Timoselta sekä projektikoordinaattori Jenny Viitaselta. Puhe keskittyi muistuttamaan kuinka oppiminen lisää osaamistamme ja osaaminen on taas pääomaa – sijoitus tulevaisuuteen. Kaikkialla voi oppia, mutta mitä ja missä haluaisimme itse oppia?
 

Foorumin toisessa osassa siirryimme työskentelemään pienryhmissä, joissa käsittelimme annettuja kysymyksiä kirjaten muistiinpanot. Jokainen pääsi esittämään näkökantansa halutessaan ja tuli kuulluksi. Osallistavan keskustelun kautta pyrittiin löytämään mahdollisimman erilaisia ja perusteltuja näkökulmia monipuolisen tiedon tuottamiseksi sekä yleiseksi että myöhemmin päättäjien tiedoksi.


Ajatukset käytiin vielä yhdessä lävitse ja osallistujat saivat tuoda mielipiteensä esille niistä asioista, jotka he kokivat teeman kannalta merkittävimmiksi ja vaikuttavimmiksi.

Alla on tiivistelmä käydyistä keskusteluista. Merkittävimmäksi oppimisympäristöksi nousi netti, jolloin yhtä yksittäistä sisältöä ei korostettu, vaan kokonaisuutta eri mahdollisuuksineen. Lisäksi uutiset ja kesätyöpaikka saivat ääniä lopussa suoritetussa mielipiteenmittauksessa.

Missä kaikkialla voit oppia? Minkälaisia oppimisympäristöjä haluat kokeilla ja käyttää?

Keskusteluissa tuotiin esille, että monesti emme tunnista epävirallista oppimista, jota tapahtuu joka päivä. Se ei ole sidoksissa kouluun tai koulupäivään. Opimme huomaamattamme virheistä ja pystymme hyödyntämään arkielämässä opittuja taitoja elämässä ja työssä – osaamme kävellä, tunnistaa värejä ja tehdä tiskejä.

Lisäksi kerrottiin kuinka koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa, kuten esimerkiksi työharjoittelussa kasvaa oma-aloitteisuus ja rehellisyys. Siksi toivottiin lisää käytäntöä oppimiseen ja tavoitteiden mukaisesti sopivasti teoriaa mukaan tukemaan.
Muista oppimisympäristöistä käytiin seuraavia keskusteluja:

Koti
Kotona oppii tekemään kotitöitä ja kehittämään taitoja joita tarvitsee asuessaan omillaan
Kotona opittua saa suoraan hyödynnettyä ja sovellettua työelämässä. Jos on töissä ravintolassa ja työtehtäviisi kuuluu tiskaus, niin tiedät mistä siinä on kysymys, koska kotona olet joutunut tekemään tiskejä (neuvotellen)

Harrastukset
Harrastuksissa oppii ylläpitämään kuntoa ulkoillessa
Muita taitoja esim. mopon korjaaminen, esiintyminen
Saa ajan kulumaan

Matkustaminen
Ulkomailla tutustuu ja oppii erimaiden kulttuureja
Samalla pääsee kokeilemaan kielitaitoa ja oppii käyttämään kieltä
Tutustuu uusiin ihmisiin

Media
Lehdet, televisio, netti

Työpaikka/kesätyöpaikka
Oppii työn ohessa uusia taitoja kuten kielitaitoa, rakentamista ja sosiaalisuutta. Esimerkkitapauksessa oli kesällä rakennustyömaalla saanut tehdä töitä monen eri kansallisuuden kanssa ja työn oppimisen ohessa oli päässyt harjoittelemaan englannin käyttöä.
Saa soveltaa osaamistaan ja oppimaansa käytännössä

Liikenne
Mopolla liikkuessa tutustuu ja oppii liikennesäännöt ja yleisesti kulkemaan liikenteessä

Tapahtumat (esim. konsertit)
Sosiaalisuus – oppii olemaan muiden ihmisten joukossa
Huom! tiedotusta enemmän nuorille, jos esimerkiksi järjestetään bussikuljetuksia jonnekin tapahtumaan
Parannettavaa, koska aina ei informaation kulku ei toimi - nuorisotoimen tarjonta ei päädy nuorten  tietoon. Internetin kautta tiedottamista voisi tehostaa, esim. LANUTI:n  sivujen kautta. 
Luonto
Erätaidot ja luonnon arvostaminen

Internet
Yhteydenpito netin välityksellä (koko maailmaan)
Tiedon saanti helppoa, monipuolista

Miten verkossa voi mielestäsi oppia ja missä?

Yleisesti ottaen asiat jotka kiinnostavat ovat enemmän käytännön asia, eikä vain koneella ja netin kautta opittavia/saatavia. Oleellista on osata oikeat hakusanat, niin silloin voi opetella soittamaan vaikka kitaraa videoiden avulla. Tiedonhalu netistä on kaikkien oikeus ja toive.

Uutiset

Videot

Blogit ja vlogit
Seuraamalla eri blogeja, kuten vaihtari, lifestyle, ruoka, urheilu saa tietoa eri aiheista.
Koulussa opettaja pitänyt blogia ja siellä tehtävänä on ollut vastata. Toimintatapa on tuttu, mutta itse ei tunne tarvetta pitää.

Keskustelupalstat

Pelaaminen verkossa
oppii puhumaan (englanniksi), toimimaan yhdessä, käymään asioita läpi ja tuntemaan erilaisia ihmisiä

Verkko-opintojen eri vaihtoehtoja
verkko-opintoina omien opintojen täydentäminen, Optimassa kaikki opinnot, tentit, keskustelut, luennot. 
Online-opiskelu
Skypen kautta on ollut mahdollista opiskella, jos on ollut home allegia eikä voi olla normaalissa koulutilassa
Verkko-opintojen avulla koulujen välinen yhteistyö monipuoliseksi - esim. valinnaisia opintoja ja enemmän opiskelijoita jos koulut tekisivät yhteistyötä verkon välityksellä. Kursseja tai niiden sisältöjä ja tehtäviä voisi tarjota ristiin eri koulujen välillä.

Hyvät puolet

aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opiskelua
koulujen välinen yhteistyö monipuolistaisi valinnaisia opintoja, enemmän opiskelijoita

Huonot puolet

Vaarana yksinäisyys ja kontaktin puute
Nykyiset hitaat nettiyhteydet ja ohjelmien kaatuminen kesken työnteon 
Huono istumisasento  
mahdollisesti väärää tietoa
netissä esiintyvää tietoa täytyy osata tiivistää ja väärä tieto tulee osata itse suodattaa pois.

Lisäksi kommentoitiin koulumaailman oppimisympäristöjen kehittämistä ”unelmoiden”:      

Viihtyisyys tärkeää, sisustukset lisäisivät viihtyisyyttä
Biljardihuoneessa joskus tungosta, kaikki haluaa sinne
Lukiolaisille istumatilaa, sohvia lisää.
Ulkona pidettävät oppitunnit olisivat mieleen, luokissa tulee kuumaa, koska ovat pieniä oppilasmäärälle.
Kuvaamataito valinnaisena on tuonut ulkona työskentelyn mahdollisuutta.
Olisi mukava olla sisällä päivittäin kaksi välituntia.