keskiviikko 27. elokuuta 2014

Miksi mies menee mukaan?Miksi muskariryhmissä vain 20 % osallistujista on poikia? Miksi kansalaisopistoissa vain 20–30 % on miehiä? Miksi tämä sama osallistumistendenssi kulkee läpi ihmisen elinkaaren aina vanhoille päiville asti? Tämän on oltava jotain syvälle kulttuuriimme rakentunutta.

Järjestimme viime viikolla Yhteys-foorumin, jossa istahdimme hetkeksi miettimään oikein kunnolla, miksi miehet eivät osallistu yhtä aktiivisesti opistojen kursseille kuin naiset tai miksi he ovat naisia passiivisempia kirjastoasiakkaita. Keskityimme myös miettimään, mitä voisimme tehdä toisin. Paikalla kokoontui kansalaisopistojen ja kirjastojen työntekijöitä ympäri Suomea. Haluaisin nyt nostaa esiin joitakin kansalaisopistoja koskevia ajatuksia.

Ilmiö ei ole aivan yksinkertainen. Ilmeisimmät ongelmat liittyvät kai kurssitarjontaan ja imagoon. Kansalaisopistot mielletään ehkä vieläkin naisten käsityöpaikoiksi. Todellisuudessahan opistojen kurssitarjonta on varsin kattava ja ohjelmassa on jokaiselle jotakin. Toisaalta painotusta olisi varaa varmasti kallistaa hieman miehisempäänkin suuntaan: veneitä, swing bändejä, joukkuepelejä, rentoa yhdessäoloa.

Kansalaisopistossa on kuitenkin hieno aate - se on kaikkien opisto, jossa eri koulutustaustaiset, eri-ikäiset ja monin tavoin muutenkin erilaiset ihmiset kohtaavat. Äijä-kurssit voivat olla väylä miesten aktivoimiseen, mutta haluammeko oikeasti vahvistaa sukupuolijaettua yhteiskuntaa? Eikö siitä juuri yritetä päästä eroon, kun miehiä halutaan aktivoida opistoon?

Kyse voi olla myös siitä, etteivät miehet vain ole tottuneet käymään opistoissa tai eivät ole edes lukeneet kurssiopasta. Eräs foorumilaisista kertoi, kuinka äijäjoogaan ei vuosiin meinattu saada opiskelijoita, kunnes yksi kurssilainen kutsuttiin lehtihaastatteluun. Lehtijutun myötä toiminta sai kasvot ja kas, ryhmä tuli täyteen! Jos siis kyseessä on tiedon tai tavan puute, ratkaisuksi voidaan hakea viestinnän kohdentamista: nostetaan opistossa jo käyviä miehiä esille somessa ja muussa viestinnässä, kohdistetaan miehille omia esitteitä, mennään sinne missä miehet ovat ja kerrotaan, mistä he ovat jääneet paitsi.

Jos taas kyseessä on tarpeen puute, ovat ratkaisut aivan toiset. On mahdollista, että miehet varsin hyvin tuntevat opistot, mutta eivät vain koe tarvitsevansa sen palveluita. Tempoillaanko silloin turhaan ja yritetään luoda palvelua, jota kukaan ei tarvitse? Paikkakunnalla voi olla paljon muuta tarjontaa (kuten urheiluseuroja), joka vetää miehiä puoleensa. Tavallaanhan tilanne on silloin ihan okei. Silti palaan ajatuksissani siihen, että on sääli jos miehet valitsevat juuri urheiluseuran vain siksi, että heillä on negatiivinen mielikuva muista vaihtoehdosta, vaikkapa kansalaisopistosta.

Muita päivän aikana tarjottuja ongelmia olivat aikapula, opistojen epähoukuttelevat tilaratkaisut, pelottavat ja vanhakantaiset opetusmenetelmät, työntekijöiden tai opiskelijoiden naisvoittoisuus ja miehinen ylpeys. Ratkaisuiksi taas ehdotettiin rennompia, sosiaalisuuteen kannustavia tiloja, matalan kynnyksen opetus- ja osallistamismenetelmiä ja miesten palkkaamista opettajiksi ja suunnittelijoiksi.

Kohderyhmän tunteminen ja kuunteleminen on tärkeää. Stereotypioiden varassa toimiminen taas on vaarallista. Minkälaisia työkaluja opistot ja opistojen naistyöntekijät voisivat kehittää, jotta kurssisuunnittelu olisi tasa-arvoa edistävää - sukupuolesta riippumatta?

Teksti: Elina Vesalainen, Kansalaisopistojen liiton tiedottaja

PS. Tämä oli vain pieni pintaraapaisu päivän keskusteluista. Voit tutustua foorumin asiantuntija-alustuksiin, jotka löytyvät osoitteesta www.ktol.fi/yhteys-foorumi


maanantai 25. elokuuta 2014

Turvallisuus globaalissa maailmassa ja ihmisten arjessa
Turvallisuus maailmassa ja arjessa - puolustusministeri Carl Haglund vierailee Rovaniemellä

Carl Haglund puhuu kaikille avoimessa TURVALLISUUS-foorumissa maanantaina 29.9.2014 klo 16.00 Korundissa. Foorumissa käsitellään turvallisuutta eri näkökulmista. Mitä turvallisuus on globaalissa maailmassa ja ihmisten arjessa?

Ministerin puheenvuoro on klo 16-17.30. Foorumi jatkuu turvallisuuteen liittyvien teemojen yleisenä pohdintana klo 20 saakka. Tavoitteena jakaa ja koota kansalaisten mietteitä turvallisuudesta. Foorumin järjestävät yhteistyössä puolustusministeriön kanssa Lapin yliopiston YHTEYS-yhdessä tekemisen yhteisöt ja Rovaniemen kansalaisopisto. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. 
Lisätietoja Leila Rautiolta, leila.rautio (at) ulapland.fi.
Kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautumiset Rovaniemen kansalaisopistoon puhelimella 040 487 3010


Ministerin puheenvuoro on klo 16-17.30. Foorumi jatkuu turvallisuuteen liittyvien teemojen yhteisellä pohdinnalla klo 20 saakka. Tavoitteena on jakaa ja koota kansalaisten mietteitä turvallisuudesta. Foorumin järjestävät yhteistyössä puolustusministeriön kanssa Lapin yliopiston YHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt – hanke ja ROVALA, Rovaniemen kansalaisopisto. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan
Netissä: http://urly.fi/gi5

Idea(l) EveningYhteinen kylä on kansainvälinenUUDET JA VANHAT KYLÄLÄISET INNOSTUIVAT IDEOIMAAN Sompion kirjasto ja YHTEYS - Yhdessä tekemisen yhteisöt -hanke järjesti keskiviikona 20. elokuuta keskustelu- ja ideointitilaisuuden, jossa käsiteltiin muualta paikkakunnalle muuttaneiden lapsiperheiden tilannetta ja palveluita Sodankylässä sekä pohdittiin kyläyhteisön merkitystä nykypäivässä. Paikalle tulleet parikymmentä henkilöä kuvastivat hyvin Sodankylän asukastilannetta: osallistujia oli neljästä maanosasta, joukossa yli 50 vuotta kunnassa asuneita ja vasta kaksi viikkoa sitten kuntaan muuttanut. Illan aikana keskusteluissa syntyi yli 40 ideaa ja toivetta, joita niin muuttajat itse kuin kunta, vapaaehtoisjärjestöt sekä yritykset voisivat toteuttaa. Ryhmissä pohdittiin niitä yhteisöjä mihin ihmiset kuuluvat, ja näissä havaittiin Sodankylän hyvät harrastusmahdollisuudet. Ne luovat yhteisöjä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa. Voimakkaana viestinä ryhmien ideoinneissa tuli varamummolan, kummihenkilön tai muun tukiverkon tarve. Kielitaito tuli esiin myös puheenvuoroissa ja ideoissa, esimerkiksi kaikenlaisessa tiedottamisessa tulisi huomioida paremmin englannin tai myös venäjän kielen tarpeet. Toiminnallisen ja vuorovaikutteisen illan oli suunnitellut ja toteuksesta vastasi YHTEYS -hankkeen projektisuunnittelija Tiinaliisa Multamäki. Ilta onnistui hyvin, ja sille oli selkeä tarve. Illan päätteeksi kukin päätti kolme asiaa, mitä itse aikoo toteuttaa lähiaikoina. Parhaita lupauksia olivat yhteydenpidon aloittaminen, kahvistelukutsut ja jopa muutama varamummola ja kummihenkilö löytyi. Tuli tunne, että tästä on niin paikkakunnalle muuttaneilla kuin paikallisilla hyvä jatkaa eteenpäin. YHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt on Lapin Yliopiston koordinoima ESR -hanke ja se kestää vuoden loppuun asti.


                             Lisätietoja:

projektisuunnittelija Tiinaliisa Multamäki
Sompion kirjasto/ YHTEYS – Yhdessä tekemisen yhteisöt
p. 040 592 8949
www.facebook.com/yhdessatekemisenyhteisot


keskiviikko 13. elokuuta 2014

Eväitä reppuun - keskustelufoorumiElämäntaikaa ja elämäntaitoa – keskustelufoorumin jatko-osa 12.8.2014.

Toukokuussa oli mahdollisuus kokea luonnonläheisyyttä, hyvää yhdessäoloa ja itsetuntemuksesi vahvistumista keskustelufoorumissa 14.–15.6. Ounasvaaralla. Pohtivalle matkalle johdattivat kahden päivän ajan valmentajat yrittäjä Jari Rossi ja YTM Riitta Heikkinen Moilanen. Foorumin aikana oli tarkoitus kehittää tietoisuutta siitä, miten ihminen voi tunnistaa menneisyyttään ja ankkuroida elämänsä myönteisellä tavalla tulevaisuuden haasteisiin. Tämän tilaisuuden jälkeen ryhmästä tuli toivetta lisätapaamiseen.

Elokuussa foorumissa tarkoituksena oli saada lisää eväitä reppuun kokeilemalla joogan mahdollisuuksia elämän ja mielen hallinnassa. Joogaohjaaja Hannele Maikkula kertoi ja ohjasi ryhmää joogan merkityksestä mielen hallinnassa ja olemisesta tässä hetkessä. Joogan merkitys ja keinot näkyivät rentoutuksen ja mielikuvaharjoituksen kautta. Riitta-Liisa Heikkinen-Moilanen johdatteli ryhmää pohtimaan elämän taikaa sekä ehjän ja säröisen ihmisen elämää.

Tilaisuudet ovat osa Eväitä reppuun -keskustelufoorumien sarjaa, jonka järjestävät Rovaniemen kansalaisopisto ja YHTEYS-hanke. Foorumien tavoitteena on tuoda esille näkemyksiä välittämisestä ja keskustelua elämän kokemuksista. Keskustelemme aiheesta rennossa ilmapiirissä, toistemme mielipiteitä kunnioittaen. Teemaan on tarkoitus löytää erilaisia näkökulmia mahdollisimman monipuolisen tiedon tuottamiseksi ja myös yleiseksi tiedoksi levitettäväksi.

Yhteys-foorumien tavoitteena on edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja vuorovaikutusta. Tapaamisissa käsitellä arjen teemoja ja etsitään yhdessä avaimia elämän eri vaiheisiin. Kussakin tilaisuudessa aiheeseen johdattelee myös vierailija. Seuraava foorumi järjestetään syyskuussa.

Tilaisuus järjestettiin Ounasvaaran hiihtoseuran majalla ja lähiympäristössä. Tilaisuudet olivat maksuttomia, mutta osallistuminen edellytti ilmoittautumista hankekoordinaattorille. Elokuun foorumiin kutsuttiin toukokuun osallistujat.


     
Joogaohjaaja Hannele Maikkula

Lisätietoja:
YHTEYS-hankkeen projektikoordinaattori Leila Rautio
leila.rautio@ulapland.fi
p.040 48 44 451
http://www.yhdessatekemisenyhteisot.blogspot.fi
www.facebook.com/yhdessatekemisenyhteisot