YHTEYS-foorumit

YHTEYS-foorumeissa kootaan joukko ihmisiä pohtimaan valittua teemaa kansalaisfoorumin tapaan. Aiheina tulevat olemaan esim. turvaverkkojen rakentaminen ja yhteisöjen turvallisuus, hyvät yhteisöt ja ihmisläheiset päätöksentekojärjestelmät ja -alueet, ikääntyvien ihmisten tarpeet työurien pitentyessä tai yhteisöllisyys. Foorumit tuottavat lisätietoa ja näkökulmia, miten joissakin asioissa voitaisiin edetä. Toimintatapa sopii aiheisiin, jotka puhuttavat paljon ilman helppoa poliittista ratkaisua. 

Jokaiseen YHTEYS-foorumiin pyritään saamaan käsiteltävän aiheen kannalta mahdollisimman laajapohjainen edustus. Niihin kutsutaan asiantuntijoita, jotka tuovat teemaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Foorumin ei tarvitse olla yksimielinen ja se voi äänestääkin. Lopputuloksena pyritään sellaiseen tulokseen, että jokainen pystyisi allekirjoittamaan tuotetun julkilausuman.

YHTEYS-foorumilla on fasilitaattori, joka huolehtii siitä, että jokainen halukas saa esittää argumenttinsa ja tulee kuulluksi. Hän ei ole puheenjohtaja vaan objektiivinen aktivoija. Foorumilla ei ole lainkaan puheenjohtajaa sanan varsinaisessa merkityksessä.

YHTEYS-foorumin tavoite on aktivoida ja voimaannuttaa ihmisiä sekä saada käsittelyyn uudenlaisia näkökantoja. Monipuolisesti valitut asiantuntijat tuovat uusia näkökulmia keskusteluun. Sitä kautta foorumi voi miettiä, millä tavalla alueilla eri asioissa voitaan edetä. YHTEYS-foorumi on keino keskustelevan demokratian laajentamiseen Suomessa. 


Kuva Elina Vesalainen/KoL

 

Kokemuksia ja esimerkkejä YHTEYS-foorumeista

 

Valkeakosken nuorten foorumi "Hyvä olla nuorena Koskissa"


Valkeakosken Tietotien lukion YHTEYS-foorumiin osallistuneet nuoret kokoontuivat perjantaina 6.9.2013 keskustelemaan nuorten hyvinvoinnista aiheenamme ”Hyvä olla nuorena koskissa”. Tilaisuuden tallenne on kuultavissa nuortenkoski.fi sivulla.  

Nuoret kuulivat viittä asiantuntijaa, jotka kertoivat nuorten mahdollisuuksista Valkeakoskella. Asiantuntijat olivat nuorisovaltuuston edustaja Eveliina Scharin, kaupungin hallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, kirjastotoimenjohtaja Antti Peltonen, sivistystoimen johtaja Juha Sihvonen, nuorisotoimenjohtaja Anne Kurikka.

Kuva Elina Vesalainen/KoL

Alustuksen ja toimintatapojen selvittämisen jälkeen osallistujat kävivät pienryhmäkeskusteluja koskien kysymyksiä: Mikä Koskissa on kohdillaan? Mikä Koskissa on pielessä? Miten Koskista parempi paikka nuorille?

Kuva Elina Vesalainen/KoL

Pienryhmissä käydyt keskustelut ja kootut näkemykset ja mielipiteet esiteltiin koko ryhmälle. Keskustelun jälkeen osallistujat äänestivät tulevaisuutta visioivan kysymyksen ”Miten Koskista parempi paikka nuorille?” ehdotuksista. Pekka Järvinen kommentoi ehdotuksia tilaisuuden lopussa ja antoi vinkkeja kansalaisvaikuttamiseen kuntapäättäjän näkökulmasta.

Tilaisuudessa tuotettiin julkilausuma, jonka foorumiin osallistuneet lukiolaiset ovat allekirjoittaneet ja se tullaan toimittamaan asiantuntijoille ja Valkeakosken kunnan muille toimijoille. Foorumista ja siellä käydystä keskustelusta kirjoitettiin Sivistys.net:ssä ja Valkeakosken Sanomissa ja nuoria haastateltiin YLE Tampereen paikallisradioon.

Seuraavassa on tiivistetty kooste kokoontuneen foorumin ajatuksista, näkemyksistä ja tulevaisuuden parannusehdotuksia. Lopussa on nuorten kannalta neljä merkittävintä ja eniten ääniä saanutta ajatusta ja ideaa. 

1. Valkeakoskella on hyvä olla, koska täällä on:


-     hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet:

o   urheilu- ja liikuntamahdollisuudet: monipuoliset ja kaikkien saatavilla

o   harrastusmahdollisuudet: uimahalli, kuntosalit, jäähalli, musiikkiopisto, HAJA, Koskenpojat, Kiekko Ahoa, jalkapallo ja aerobic

o   vapaa-ajan aktiviteetit: elokuvateatteri, nuorisotila, kesäteatteri, kaupunginteatteri


-      opiskelumahdollisuuksia:

o   hyvä lukio (ja muu koulutus) ja paljon muita vaihtoehtoja

o   lukio on uusi, moderni ja viihtyisä

o   ei tarvitse lähteä muualle kouluun, koulutustarjonta on laaja

o   hyvin keskitetty campusalue


-      aktiivinen vapaa-ajantoimi, nuorisotoiminta: Akne, Barbaari, OnniRokki jne

o   Nuva, starttipaja, tilat, tapahtumat, toimintaa kaikille nuorille

o   nuorisovaltuusto

o   hyvät nuorisotilat ja mukavat ohjaajat

-     hyvät kirjastomahdollisuudet: kirjastoauto ja monipuolisuus
-     turvallista asua, koska kaikista pidetään huolta ja bussilla pääsee liikkumaan


2. Valkeakoskella on mielestämme parannettavaa seuraavissa asioissa:


-     palveluiden mainostuksessa

o   Nuorilla ei tietoa mahdollisuuksista: kouluissa voisi mainostaa, facebook esim. Nuston kautta, yhdistykset voisi mainostaa itseään enemmän (jatkuvasti)


-     liikennekulttuurin valvomisessa, liikennevalojärjestelyt voisivat olla sujuvammat ja teiden auraus  talvella on puutteellista (erit. kävelytiet)

o   kouluun hankala pyöräillä talvella ja matkat ovat pitkiä kävellä

-    yleisten ja julkisten paikkojen kunnossa ja huoltamisessa
-     täysien ja homeisten koulujen suhteen (evakot ja parakit), koska opetusryhmät ovat liian suuria

-    olisi mukavaa, jos paikkakunnalta löytyisi nuorille suunnattu vaatekauppa
-    nuorten ulko-oleskelutilat/alueet puuttuvat ja julkisesta hengailusta tulee mahdollisesti valitusta.
-    bussit ovat kalliita käyttää, koska niistä ei saa opiskelija-alennusta

o   esim. tulla lukioon kouluun tai mennä harrastuksiin

o   yhteyksiä niitä ei ole tarpeeksi, jos ei ole omaa autoa ja haluaa esim. käydä harrastuksissa Tampereella. Ammattimainen opetus puuttuu harrastuksista, joita voisi harrastaa muuten kuin nuorena aloittaen – siksi esimerkiksi lähdetään Tampereelle harrastamaan


-     nuorten opiskelijoiden opiskelijaetuuksien tiedotuksessa.

o   esim. opiskelijakortista. Olisi yksinkertaisempaa, jos lukiolaisten opiskelijakortin voisi hakea yhdessä eikä jokainen erikseen.

o   opiskelun alussa annettua tietoa välillä uudestaan, ensimmäisen vuoden aikana tulee niin paljon tietoa alussa, että se unohtuu ja sitten esimerkiksi lukiolaisen opiskelijakortti jää hankkimatta


3. Parantaaksemme nuorten viihtyvyyttä, Valkeakoskella tulisi mielestämme kiinnittää huomiota seuraaviin ehdotuksiinErityisesti:


-      junaliikenne takaisin

o    edes Valkeakosken ja Toijalan välille

o    esimerkiksi 1 tunnin välein Toijalaan, josta on helppo taas siirtyä Helsinkiin tai muualle


-      paikkakunnalta puuttuu kahvila, joka olisi

o    kokoontumispaikka myös iltaisin ja viikonloppuisin keskustaan

o    avoin julkinen iso tila

o    ei pienessä kulmassa oleva kahvila, vaan sellainen minne kaikki eikä vain nuoret löytää, näkyvällä paikalla ja pitempää auki

o    normaali kahvila, ei erikseen nuorille suunnattu


-      Kirjaslampi kunnolla kuntoon

o    hyppytorni, beachkenttä ja sauna


-      opiskelijakortti bussiin ja paikallisliikenne sujuvammaksi

o    paikallisliikenteen hinta korkea, sitä voisi laskea esim. opiskelijakortilla matkustaville

o    vilkkaampi paikallisliikenne – enemmän busseja koulun kautta, lisää vuoroja iltaisin ja viikonloppuisin, nykyisin ei oteta lukiolaisia huomioon – joutuu odottamaan päivällä kun pitää tulla aamulla aikaisemmin perille ja iltaisin ei kulje. Taajama-alueen ulkopuolelle ja haja-asutusalueelle

Muita ehdotuksia olivat:
-     Ulkonuoriso”tila”

o    Kesällä ei nuorison suosimat tilat auki. Nuorille oma ”puisto” jonnekin, missä voi metelöidä rauhassa, ei mopojen ja onnellisten kullanmurujen äänet haittaa. Missä olisi tarpeeksi roskiksia ja saataisiin työllistettyä nuoria paremmin, kun voivat työllistyä muutaman tunnin ”kesäpihan” siivoamisella  

o    nuorten itsensä tekemät säännöt?

-     Nuorille suunnattu kurssi/toimintakeskus: yksi paikka, johon kaikki toiminta nuorille keskitetty ja se olisi tavoitettavissa, yhteishenkeä nuorison keskuudessa

-    Vihreä aalto liikennevaloihin – kouluun on aina kiire!

-    Talvella voisi aurata kävelyteitä vähän paremmin

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti