maanantai 24. helmikuuta 2014

Miesten ääni Tampereelta - nyt luettavissa!

Tammikuussa järjestetty keskustelufoorumi ”Mies ja vapaa-aika” oli tarkoitettu kaikille Tampereen ja lähikuntien miehille, jotka ovat kiinnostuneet vaikuttamaan ja keskustelemaan vapaa-ajan mahdollisuuksista. Koosteet foorumin alustuksista ja käydyistä keskusteluista on vapaasti luettavissa Google Drive muistiossa - täältä!

Foorumiin osallistui yhdeksän iältään 16–65 -vuotiasta miestä. Foorumin aluksi kuultiin näkemyksiä ja kokemuksia kentältä – alustajat aiheeseen olivat Pekka Huttunen Miessakit ry:stä ja Jukka Tukia Miesten kansalaistalo Mattilasta.


Foorumin yhtenä tarkoituksena oli aktivoida miehiä mukaan kansalaisopistotoimintaan keskustelevan ja osallistavan vaikuttamisen kautta. Nykypäivänä vähemmistö kansalaisopistojen kurssilaisista on miehiä ja erityisen pieni on työikäisten miesopiskelijoiden osuus. 

 
Jos miehiä saataisiin runsaammin joukoin mukaan opistojen kursseille, tämä voisi vahvistaa heidän omakohtaista elinikäisen oppimisen kokemustaan. Miehet kokisivat itsensä entistä vahvemmin aktiivisina kansalaisina, jotka voivat vaikuttaa omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa. Kursseille osallistuminen voisi myös luoda yhteisöllisyyden kokemuksia miesten välille, mikä helpottaisi selviytymistä tiukentuvan työelämän paineissa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti