keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Minäkö aktiivinen kansalainen?

Nuorten foorumi Posiolla tiistaina 19.11. klo 13 - 15.

Uuden oppiminen, työn tekeminen ja harrastukset ovat sijoituksia omaan tulevaisuuteen. Osaaminen on nykyisin pääomaa ja voimme kehittää sitä aktiivisessa vuorovaikutuksessa helposti saatavien ja maailmanlaajuisten tietovarantojen kanssa. Oppiminen on siis muutakin kuin tutkinnon suorittamista – se on elinikäinen mahdollisuus

Pohdimmekin nyt Posion nuorten foorumissa miten oppimisympäristöjen kehittäminen hyödyntäisi sekä opiskelijoita että opettajia ja nuorten parissa toimivia järjestöjä? Ylipäätään haastamme kaikki osallistujat pohtimaan nykyisiä eri oppimisympäristöjä ja niiden luovia hyödyntämisen mahdollisuuksia. Samalla tavoitteena on tuottaa ideoita ja esityksiä tulevaisuuden oppimisympäristöistä.

Posion virastotalon valtuustosalissa järjestettävä kansalaisfoorumi toteutetaan yhdessä Posion kansalaisopiston ja YHTEYS-hankkeen kanssa. Foorumin aluksi kuulemme lyhyesti alustusta aiheeseen. Osallistujia haastetaan foorumin aikana tuomaan mielipiteitään aktiivisesti esille. Keskustelevan demokratian hengessä osallistujat pääsevät yhdessä työstämään hyvinvointinsa avaintekijöitä. 

YHTEYS-foorumissa tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kokemuksia aktiivisesta kansalaisuudesta ja ruohonjuuritason vaikuttamisesta – jokainen halukas saa esittää argumenttinsa ja tulee tilaisuudessa kuulluksi. Ajatukset kerätään yhteiseen avoimen  verkkomuistioon.

Foorumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneet posiolaiset tiistaina 19.11. klo 13.00–15.00. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja:

Posion kansalaisopisto
Riitta Hakulinen
040-8012401

Jenny Viitanen                                                                         
jenny.viitanen@ulapland.fi                                                        
040-4844451                                                                             

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti