tiistai 12. helmikuuta 2013

YHTEYS alkaa

Uusi YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteisöt hanke on alkamassa.YHTEYS – yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen välillä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan johdolla. Ideana on luoda verkostomaisesti toimivia aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea.

YHTEYS-foorumit toteutetaan kansalaisfoorumin tapaan kansalaisopistoissa ja niissä käsitellään alueellisesti merkityksellisiä ajankohtaisia kysymyksiä, kuten hyviä yhteisöjä, turvaverkkojen rakentamista ja ihmisläheisiä päätöksentekojärjestelmiä. Samalla pyritään valtakunnalliseen vuorovaikutukseen Suomen eri osien välillä sekä tutkimuksen ja kansalaisaktiivisuuden väliseen vuoropuheluun.

Tarinatuvissa harjoitellaan kerronnan taitoja ja mahdollistetaan sukupolvien kohtaamista paikallisesti merkittävien teemojen ympärillä. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja kehittää tiedonhankinnan taitoja ja aktiivista kansalaistoimintaa. Tarinatupia järjestetään pääosin kirjastoissa.

YHTEYS -hanke kestää kaksi vuotta (2013–2014) ja sitä koordinoi Lapin yliopisto. Hanketta johtaa apulaisprofessori, dosentti Sari Poikela. Valtakunnallisina kumppaneita ovat Kansalaisopistojen liitto (KOL) ja Suomen kirjastoseura. Kansalaisopistoista mukana ovat Rovala, Posio, Valkeakoski ja Ahjola Tampereella. Kirjastokumppaneita ovat Rovaniemen ja Valkeakosken kaupunginkirjastot sekä Posion ja Sompion kirjastot. YHTEYS on osa valtakunnallista "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tulee Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. 


Lisätiedot:

Projektikoordinaattori
Jenny Viitanen
040 4844451
jenny.viitanen@ulapland.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti